Messenger

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Phan Ngọc Hiển – Cà Mau gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Cho (P): y = -x^2 + 2x + 3. Chọn khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên (−∞; 1) và nghịch biến trên (1; +∞).
B. Hàm số đồng biến trên (1; +∞) và nghịch biến trên (−∞; 1).
C. Hàm số đồng biến trên (−1; +∞) và nghịch biến trên (−∞; -1).
D. Hàm số đồng biến trên (−∞; -1) và nghịch biến trên(−1; +∞).

Categories Toán

Leave a Comment