Messenger

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 10 trong giải đoạn học kỳ 1, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi HK1 Toán 10:
+ Cho các phát biểu sau:
(1) Hôm nay các em có khỏe không?
(2) Số 1320 là một số lẻ.
(3) 13 là một số nguyên tố.
(4) 2018 là một số chẵn.
(5) Chúc các em kiểm tra đạt kết quả tốt!
(6) x^2 + 8x + 12 ≥ 0.
Trong các phát biểu trên có tất cả bao nhiêu phát biểu là mệnh đề?

Categories Toán

Leave a Comment