Messenger

Đề thi HK1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Thanh Hóa

Đề thi HK1 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT thành phố Thanh Hóa gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho tam giác ABCvuông tại A có AB = AC. Gọi K là trung điểm của BC.
a) Chứng minh tam giác AKB và tam giác AKC bằng nhau
b) Chứng minh AK ⊥ BC
c) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt AB tại E. Chứng minh EC//AK và tính số đo góc AEC?
a) Xét tam giác AKB và tam giác AKC có:
AB = AC (GT)
KB = KC (GT)
AK cạnh chung
Suy ra hai tam giác AKB và AKC bằng nhau (c – c – c)

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment