Đề thi HK1 Toán 8 năm học 2017 – 2018 phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Giàng – Hải Dương gồm 5 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho tam giác ABC, M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Gọi D là điểm đối xứng với điểm M qua điểm N.
a. Tứ giác AMCD là hình gì? Vì sao? Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMCD là hình chữ nhật
b. Chứng minh tứ giác BCDM là hình bình hành.

+ Tìm số nguyên a sao cho x^3 + 3x^2 – 8x + a – 2038 chia hết cho x + 2.
+ Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức: (2x + y)(y – 2x) + 4x^2 tại x = –2018 và y = 10.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here