Messenger

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Ninh

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bắc Ninh gồm 5 bài toán tự luận, đề thi có lời giải chi tiết và thang điểm.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment