Messenger

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Đông Hiếu – Nghệ An gồm 26 bài toán trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:

+ Bất phương trình x(x2 – 1) > 0
A. Vô nghiệm
B. Có đúng 3 nghiệm
C. Có duy nhất một nghiệm
D. Vô số nghiệm
+ Tam giác ABC có AB = 8cm, BC = 10cm, CA = 6cm. Đường trung tuyến AM của tam giác đó có độ dài bằng?
+ Cho tam giác ABC có AB = 8cm, AC = 18cm và có diện tích bằng 64 cm2. Giá trị sinA là?

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment