Messenger

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hải An – Hải Phòng

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Hải An – Hải Phòng gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 16 câu hỏi trắc nghiệm và 5 bài toán tự luận. Đề thi có đáp án trắc nghiệm và lời giải phần tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:

+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có tâm I (2;1), bán kính R = 2 và điểm M(1;0). Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M sao cho d cắt (C) tại hai điểm A và B, đồng thời tam giác IAB có diện tích bằng 2.
+ Tam giác ABC có các góc A, B, C thỏa mãn 5 – cos2A – cos2B – cos2C = 4(sinA.sinB + sinC) là:
A. Tam giác đều
B. Tam giác vuông nhưng không cân
C. Tam giác vuông cân
D. Tam giác cân nhưng không vuông

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment