Messenger

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài tập tự luận. Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải.

Trích một số bài toán trong đề:

+ Tam giác ABC có đỉnh A(−1; 2), trực tâm H(3; 0), trung điểm của BC là M(6; 1). Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là?
+ Tam giác ABC có A(1; 1), B(1; 5), C(5; 1). Diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC là?

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment