Messenger

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc

Đề thi HK2 Toán 10 năm học 2016 – 2017 trường THPT Sông Lô – Vĩnh Phúc gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, có đáp án và lời giải chi tiết.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment