Messenger

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Kim Sơn – Ninh Bình

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Kim Sơn – Ninh Bình gồm 5 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Bốn thửa ruộng nhà bác An, bác Ba, bác Đạt và bác Lâm thu hoạch được tất cả 1,2 tấn thóc. Số thóc thu hoạch được của nhà bác An, bác Ba, bác Đạt lần lượt bằng 1/3; 0,3; 15% tổng số thóc thu hoạch ở cả bốn thửa

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment