Messenger

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Thành phố Hải Dương

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Hải Dương gồm 5 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:

+ Tìm x biết:
a) x – 12/15 = 3/5
b) 2/3x – 1/2x = 5/12
+ Một lớp học có 45 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết số học sinh Trung Bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment