Messenger

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Tứ Kỳ – Hải Dương

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 phòng GD và ĐT Tứ Kỳ – Hải Dương gồm 6 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Lớp 6A có tất cả 36 học sinh. Trong học kỳ I vừa qua, kết quả xếp loại học lực của học sinh trong lớp được chia thành ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh có học lực trung bình chiếm 2/9 số học sinh cả lớp và bằng 50% số học sinh có học lực khá. Tính số học sinh có học lực giỏi, khá, trung bình của lớp 6A.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment