Messenger

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bạc Liêu

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 sở GD và ĐT Bạc Liêu gồm 6 bài toán tự luận.

Trích dẫn đề thi:

+ Hãy viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử
a) Ư(-13)
b) B(4)
+ Một khu vườn có chiều dài bằng 2.4 m, chiều rộng bằng 40% chiều dài. Tính chu vi và diện tích khu vườn đó.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment