Messenger

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 trường THCS Đức Phổ – Lâm Đồng

Đề thi HK2 Toán 6 năm học 2016 – 2017 trường THCS Đức Phổ – Lâm Đồng gồm 10 bài toán tự luận, có lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Tính số học sinh của một trường X, biết số học sinh lớp 6A là 25 em chiếm 20% tổng số học sinh của trường đó.
+ Một cửa hàng bán một tấm vải trong 4 ngày. Ngày thứ nhất bán 1/6 tấm vải và 5m; ngày thứ hai bán 20% số vải còn lại và 10m; ngày thứ ba tiếp tục bán 25% số vải còn lại và 9m; ngày thứ tư bán 1/3 số vải còn lại, cuối cùng còn 13m. Hỏi lúc đầu tấm vải dài bao nhiêu mét?

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment