Messenger

Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2016 – 2017 trường THCS Chu Văn An – Quảng Nam

Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2016 – 2017 trường THCS Chu Văn An – Quảng Nam gồm 7 bài toán tự luận.

Trích một số bài toán trong đề:

+ Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, BC = 10cm. Tính độ dài cạnh AC và chu vi tam giác ABC.
+ Tìm m để đa thức f(x) = (m – 1)x^2 – 3mx + 2 có một nghiệm x = 1.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment