Messenger

Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Đan Phượng – Hà Nội

Đề thi HK2 Toán 7 năm học 2017 – 2018 phòng GD và ĐT Đan Phượng – Hà Nội được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận, thời gian làm bài 90 phút, phần trắc nghiệm gồm 4 câu và phần tự luận gồm 4 câu, kỳ thi được diễn ra vào ngày 27/04/2018, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho hai đơn thức -3/4.x^2.y và 2/3.x.y^2.z.
a) Tính tích hai đơn thức trên.
b) Xác định hệ số, phần biến, bậc đơn thức tích.
+ Khi điều tra về số m3 nước dùng trong tháng của mỗi hộ gia đình trong xóm, người điều tra ghi lại bảng sau:
16 18 17 16 17 16 16 18 16 17
16 13 40 17 16 17 17 20 16 16

a) Dấu hiệu ở đây là gì?
b) Lập bảng tần số.
c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu?
+ Cho ΔABC vuông tại A. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Từ E kẻ ED vuông góc với BC tại D.
a) Chứng minh: ΔABE = ΔDBE.
b) Chứng minh BE là đường trung trực của đoạn thẳng AD.
c) Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Chứng minh AD là tia phân giác của góc HAC.

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment