Messenger

Kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Toán 12 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Toán 12 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang gồm 4 mã đề, mỗi đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm, nội dung kiểm tra thuộc chương I Giải tích 12: ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.

Tải đề

Kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Toán 12 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang
Kiểm tra định kỳ học kỳ I môn Toán 12 trường THPT Võ Thành Trinh – An Giang

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment