Messenger

Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 trường THPT Thừa Lưu – Thừa Thiên Huế

Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 trường THPT Thừa Lưu – Thừa Thiên Huế gồm 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chuyên đề hàm số, đề kiểm tra có lời giải chi tiết.

Tải đề

Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 trường THPT Thừa Lưu – Thừa Thiên Huế
Kiểm tra Giải tích 12 chương 1 trường THPT Thừa Lưu – Thừa Thiên Huế

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

Categories Toán

Leave a Comment