Tài liệu gồm 160 trang với nội dung gồm các phần:

Phần 1. BÀI TẬP THEO CHUYÊN ĐỀ
+ Vấn đề 1. CĂN THỨC
+ Vấn đề 2. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
I. Hàm số bậc nhất
II. Hàm số bậc hai
III. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d)
+ Vấn đề 3. PHƯƠNG TRÌNH
I. Phương trình bậc nhất
II. Phương trình bậc hai
III. Phương trình trùng phương
IV. Phương trình chứa căn thức và trị tuyệt đối
V. Phương trình chứa tham số
VI. Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương trình bậc cao

Trích dẫn đề thi:

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here