Tài liệu gồm 42 trang, trình bày các vấn đề sau:

+ Vấn đề 1. Rút gọn biểu thức có chứa căn
+ Vấn đề 2. Phương trình bậc hai một ẩn
+ Vấn đề 3. Hệ phương trình đại số

+ Vấn đề 4. Các bài toán về đồ thị hàm số
+ Vấn đề 5. Giải toán bằng cách lập phương trình
+ Vấn đề 6. Các bài toán hình học tổng hợp
+ Vấn đề 7. Một số đề toán luyện thi

Trích dẫn đề thi:

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here