Messenger

Tuyển chọn 10 đề thi HK1 Toán 7

Tài liệu gồm 10 trang tuyển chọn 10 đề thi HK1 Toán 7, đề được biên soạn theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề thi:

+ Cho tam giác ABC nhọn, N là trung điểm cạnh AC. Kẻ tia Nx vuông góc với AB, Nx cắt AB tại E. Từ C kẻ tia Cy vuông góc với Nx tại E.

1. Chứng minh ΔAND = ΔCNE và N là trung điểm của DE
2. Chứng minh AE // BC
3. Gọi P, Q tương ứng là hai điểm thuộc cạnh AE, DC sao cho AP = CQ. Chứng minh P, N, Q thẳng hàng

Tải đề thi

Tải đầy đủ bộ đề thi và hướng dẫn chấm theo thang điểm tại ĐÂY

 

Categories Toán

Leave a Comment