Messenger

【Phải Biết】Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình

Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình. Ngôn từ có sức mạnh vô cùng lớn trong đời sống. Khóa học này giúp bạn khám phá ngôn từ như một vũ khí để PR, Quảng cáo, bán hàng, thuyết trình…

Bạn sẽ học được gì?

1. Dễ dàng thực hiện được cuộc hẹn
2. Tự tin nói lên ý kiến của mình
3. Bí quyết tiếp xúc với người lạ
4. Viết quảng cáo thần sầu
5. Biến một người dở thành một người giỏi
6. Kỹ thuật viết giúp một người lên tầng cao mới

Nội dung xem trước:

Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình 1
Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình 2
Vũ khí ngôn từ: ứng dụng trong PR, Quảng cáo, Bán hàng, Giao tiếp, Thuyết trình 2

Tải trọn bộ video 

Link tải: Tại ĐÂY

Chúc bạn thành công!!!

Leave a Comment