Business model canvas là gì?

【GIẢI ĐÁP】Business model canvas là gì?

Business model canvas là gì? Business model canvas là một mô hình kinh doanh do tác giả của Business Model Generation vàBusiness Model Canvas là Alexander OstrerWalder và Yves Pigneur đã sáng tạo ra mới đây...