tải trọn bộ đề thi HSK từ 1 đến 6

Tổng hợp 20+ đề thi HSK từ 1 đến 6 mới nhất trong 2021

Chứng chỉ HSK chắc chắn không còn là xa lạ đối với những ai đang học tiếng Trung. Để hoàn thành tốt bài thi với số điểm cao thì ngoài việc nắm chắc kiến thức ngữ pháp cũng như từ vựng cơ bản thì chúng ta phải luyện đề càng nhiều càng tốt. Chỉ có luyện đề thì chúng ta mới hiểu nội dung bài thi, cấu trúc đề và căn chỉnh thời gian thi cho hợp lý.

Đề thi HSK 1

Trong bài thi thử hsk cấp 1 cũng giống bài thi thật, có 4 phần thi nghe. Trong đó 3 phần đầu là nghe băng có tả về bức tranh. Sau đó khoanh vào bức tranh tả đúng.

Phần thứ 4 là phần cuối cùng, bạn phải nghe đoạn hội thoại, đoạn văn ngắn và chọn lựa khoanh vào đáp án chính xác nhất.

Phần thi đọc trong đề thi hsk cấp 1 cũng gồm 4 phần

Phần thứ 1: Bạn phải lựa chọn chữ Hán được cho sẵn có phù hợp với bức ảnh không, nếu phù hợp bạn phải đánh dấu “tích”, nếu không phù hợp, bạn phải đánh dấu “x”.

Phần thứ 2: Bạn phải chọn nội dung bức ảnh phía trên với câu cho sẵn ở phía dưới, sao cho nội dung trùng khớp nhất có thể

Phần thứ 3: Bạn phải ghép nội dung câu hỏi với câu trả lời cho sẵn

Phần thứ 4: Trong bài, bạn phải ghép chữ Hán cho sẵn vào câu bị khuyết, để tạo thành câu hoàn chỉnh, bạn nên đọc trước những chữ Hán cho trước, sau đó đọc từng câu, cách làm này rất nhanh và hiệu quả

Tổng hợp các dạng để thi chứng chỉ tiếng Trung HSK 1

Dưới đây là một số bộ đề thi HSK 1 đã được Tải Về Pro tổng hợp lại như sau:

Đề thi HSK 1 Số 1:

Đề thi tiếng Trung HSK 1 Số 1:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi Số 2:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi HSK1 Số 3:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi Số 4:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi Số 5:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi Số 6:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi HSK 1 Số 7:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đáp án: Tải xuống

Đề thi Số 8:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đáp án: Tải xuống

Đề thi Số 9:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đáp án: Tải xuống

Đề thi Số 10:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đáp án: Tải xuống

Đề thi HSK 1 Số 11:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đáp án: Tải xuống

Đề thi HSK1 Số 12:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi HSK 2

Đề HSK 2 số 1:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 2:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 3:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 4:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 5:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 6:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 7:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 8:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 9:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 10:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 11:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề HSK 2 số 12:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi HSK 3

ĐỀ THI HSK3 SỐ 1:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWktGLWpYQ2QwMG8

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSi01ekVXci10eW8

ĐỀ THI HSK3 SỐ 2:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FSjRWeGRGaUhOaTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fc2hDWHV0NmxCZ28

ĐỀ THI HSK3 SỐ 3:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbGZwZmNJRTQxc00

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FZ1lkaE41dG42TzQ

ĐỀ THI HSK3 SỐ 4:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FR3lobDlzVHUyVTA

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNkI2T0hIdmE5ZEE

ĐỀ THI HSK3 SỐ 5:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-Fb0pKMk5fMFpaSE0

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMXJWOWZiZ1gyS2c

ĐỀ THI HSK3 SỐ 6:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FTUIxMWV4NFFYX28

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcWQyaVhFY2RQQzg

ĐỀ THI HSK3 SỐ 7:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FVWFOVWpLVDdiWXc

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUXpCMVB2Z0JHelU

Đáp án:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FNlVSanVIbHRMUm8

ĐỀ THI HSK3 SỐ 8:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FblA1NUZIQ1hxcWs

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FVlUtNGV2WDVCT2M

ĐỀ THI HSK3 SỐ 9:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FTndoaHg2OVJpNm8

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMENMbXRrUVRsQ0U

ĐỀ THI HSK3 SỐ 10:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbHVuWlZSd1hFVmM

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FWEd3YlZEUDhaNEk

ĐỀ THI HSK3 SỐ 11:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FLUVEd2lHazg3ems

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FMU1jVHNlczdOWVE

ĐỀ THI HSK3 SỐ 12:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FcU1HQ0hJcE11Y00

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FbTVaU21lRGZTSHc

ĐỀ THI HSK3 SỐ 13:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FUEY0bkVSRDN5X2M

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FZ0VDcDJGLU9HcXc

ĐỀ THI HSK3 SỐ 14:

File pdf:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FYWJzdE14WnB1MUU

File nghe mp3:

https://drive.google.com/open?id=0B4QEPCwB1K-FQ1NtZ0hSdkwzUnc

Đề thi HSK 4

Tổng điểm bài thi HSK 4 gồm 300 điểm. Vượt qua mức điểm 180/300 điểm là bạn đã thành công rồi. 

Đề thi HSK 4: Đề số 1

Đề thi HSK 4: Đề số 2

Đề thi HSK 4: Đề số 3

Đề thi HSK 4: Đề số 4

Đề thi HSK 4: Đề số 5

Đề thi HSK 4: Đề số 6

Đề thi HSK 4: Đề số 7

Đề thi HSK 4: Đề số 8

Đề thi HSK 4: Đề số 9

Đề thi HSK 4: Đề số 10

Đề thi HSK 4: Đề số 11

Đề thi HSK 4: Đề số 12

Đề thi HSK 5

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51001

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51002

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51003

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51004

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51005

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51006

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51008

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51113

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51327

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51328

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51329

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51330

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51332

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số H51333

>> Tải xuống

Download Đề Luyện thi HSK 5 mã số HSK 5 Đại cương

>> Tải xuống

Đề thi HSK 6

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 1:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 2:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 3:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 4:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 5:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 6:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 7:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 8:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 9:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 10:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Đề thi tiếng Trung HSK 6 Số 11:

File pdf: Tải xuống

File nghe mp3: Tải xuống

Các bạn tải về và luyện tập theo các đề thi mẫu để làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập qua đó nâng cao mức độ tự tin khi tham dự thi nhé.

Đăng ký website taive.pro để nhận thêm phần mềm hữu ích nhé các bạn

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x