Messenger

Tải về miễn phí 3+ mẫu biên bản hủy hóa đơn 100% được hoàn phí【Chuẩn】

Mẫu biên bản hủy hóa đơn là gì

Mẫu biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy.

Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Tải về

Tải đầy đủ mẫu này tại ĐÂY

Leave a Comment