Messenger

Tải về miễn phí 50+mẫu sơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn

Sơ yếu lý lịch là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin việc của bạn. Sơ yếu lý lịch thường mang tính bao quát và chứa nhiều thông tin hơn một mẫu CV thông thường.

Mẫu sơ yếu lý lịch cơ bản bao gồm các thông tin sau:

– Ảnh 4×6, các thông tin cá nhân: Họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú, tạm chú,…
– Quan hệ gia đình: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi công tác của bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng).
– Tóm tắt quá trình học tập, làm việc: thời gian, nơi công tác, chức vụ, bằng cấp liên quan.
– Chữ ký, xác nhận của địa phương.

Tải về

Tải về 50 mẫu sơ yếu lý lịch thường dùng tại ĐÂY

 

Leave a Comment